Image Alt

Disclaimer

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden.
Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV verstrekte informatie. Daarnaast is Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website Bospeentopper Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV van te kunnen raadplegen.
De informatie op de website Bospeentopper va Tuinbouwbedrijf Jonkergouw BV en wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht