Image Alt

Quality

Voedselveiligheid en kwaliteit

Voorafgaand het bewerken van een perceel nemen we altijd bemestingsmonsters van het perceel en nemen we zelfs met veriscan monsters zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de grond. Hierdoor weten we dat we zo min mogelijk het milieu belasten en op juiste manier optimaal gebruik kunnen maken van de natuur.

Residuen

Tijdens de teelt van bospeen en prei wordt de ontwikkeling van onkruid en ziekten nauwlettend in de gaten gehouden.Waar nodig wordt er bestreden met geïntegreerde methoden en een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen.
In aanvulling hierop wordt er bij de bospeen voor de oogst van het product een residu analyse uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Bij ons preiproduct wordt per perceel een residu-analyse uitgevoerd.
Onze klanten kunnen altijd inzicht krijgen in informatie over de teelt en gewasbescherming van de geleverde producten en uitslagen van de residu-analyses.

Traceerbaarheid

Alle bemesting, gewasbescherming en teelhandelingen worden per perceel digitaal opgeslagen. Bij het klaarmaken van een partij bospeen of prei voor een klant kunnen we direct terug zien vanaf welk perceel afkomstig is. Dit maakt het mogelijk om de historie van elke partij product na te gaan. We maken gebruik van ons geavanceerd GPS systeem
Hierdoor komt alle data automatisch binnen en kunnen we dit direct opslaan en verwerken voor de traceerbaarheid. Zo hebben we van alle producten direct geschiedenis mocht de klant er vragen over hebben.

Certificaten

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw B.V. borgt de kwaliteit van haar processen en voedselveiligheid met een aantal kwaliteitscertificaten. Wij zijn sinds 2003 in het bezit van een HACCP certificaat, waarmee de voedselveiligheid wordt geborgd. Verder beschikken we over het GlobalGAP certificaat, dat staat voor gezonde, veilige en duurzame voeding. Ook beschikt ons bedrijf over een certificaat BRC
Enkele keren per jaar wordt ons bedrijf bezocht door een onafhankelijke instelling die de processen en registraties controleert.
Klik op een van de logo’s om ons certificaat te downloaden

Duurzame aanpak van ons bedrijf

Duurzaam bodemleven; We passen precisielandbouw toe om verspilling tegen te gaan. Onze machines zijn GPS-aangestuurd zodat we de bodem niet onnodig belasten. We bewerken de grond alleen daar waar de bospeen en prei komen te staan.
Na de oogst, gebruiken we groenbemesters, zoals Afrikaantjes. Deze een-jarigen houden de grond vol en stevig. Zo hebben we minder biologische middelen nodig voor bestrijding.

Duurzaam omgaan met personeel

Maatschappelijk verantwoord werken vinden wij heel belangrijk. Werken met een diversiteit van personen zowel in het arbeidsproces als in opleidingsproces.
We dagen onze medewerkers continu uit om zichzelf te blijven ontwikkelen . Hierdoor kunnen wij altijd optimaal inspelen op uw wensen, eisen en vragen.
In juni begint het uitplanten van de preiplanten. Daar zijn vele handen voor nodig.
Wij werken samen met jeugd vanaf 13 jaar uit Nederland en medewerkers uit landen als Polen, Letland en Hongarije. Vele families ondersteunen ons al jaren bij het planten. Deze planters zijn bij ons in dienst. Hun huisvesting tijdens het oogst en plant seizoen regelen we in eigen beheer. Voor het duurzaam omgaan met ons personeel zijn we gecertificeerd volgens GRASP.